Alex, Adelaide, Australian/Filipino//
Fitness, hot girls, cars, naruto, f.r.i.e.n.d.s